Matematik Atölyesi Özel Öğretim Kursu

Eğitim bir toplumun gelişmesi için en önemli etkenlerden biridir. Toplum bireylerden oluştuğuna göre önce bireylerin doğru bir şekilde her biri alanında uzman iyi yetişmiş öğretmenler tarafından eğitilmesi gerekir.

Günümüzde bilgiye ulaşmak internet aracılığıyla çok kolay gibi görünse de doğru bilgiye erişmek elde edilen veriyi değerlendirebilmek uzmanlık gerektirmektedir.

Matematik Atölyesi çalışmalarını birey üzerine yoğunlaştırmıştır.

Her öğrenci “özel”dir ve değerlidir. Öğrencinin öğretmen tarafından iyi tanınması gerekir. Çünkü uygulanacak yöntem kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre görsel ve işitsel zekaya sahip öğrencilerin öğrenme süreci farklılıklar göstermektedir. Bu durum değerlendirilerek özel derslerde öğrencinin anlayabileceği dille anlatım çok önemlidir. Masa başında hazırlanan şablonlarla öğrenciye yaklaşmak onları belirli kalıplara sokmaya çalışmak başarısızlığı beraberinde getirecektir. Bu tür zorlamalar öğrencilerin derse bakışını olumsuz yönde etkilemekte ve öğrenim sürecinden uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

Öğrencinin eğitim seviyesi bilgi düzeyi çok iyi değerlendirilmeli ve ders çalışma planı öze derslerin yapısı ona göre belirlenmelidir. Bu sebeple öğrenciyle yapılan ilk derste eksikleri saptanır, kullanılacak kaynak kitapları ve test çalışmaları belirlenir.

Öğrencilerin gereksinimleri belirlendikten sonra konu anlatımı uzman öğretmenler tarafından doğru  eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde yapılır.

Uzun yıllar boyunca deneyimlerimizden çıkardığımız tecrübeyle öğrencilerin derslere özellikle matematiğe bakışının olumsuz olmasındaki en temel neden bilgi eksikliği. Öğrenci konuyu öğrenmeden konu özelliklerini bilmeden veya iyi kavramadan soru çözümüne geçmekte ve çözemeyince de demoralize olmaktadır. Halbuki; “HERKES MATEMATİK YAPABİLİR”.

Matematik Atölyesinde bütün konular en iyi şekilde hiçbir özellik atlanmadan kapsamlı bir şekilde anlatılır ve işlenir. Öğrencinin konu eksiği tamamlandıktan sonra kaynak kitaplardan ve yaprak testlerden soru çözümü ve yaprak testlerin çözümüne geçilir. Her dersten sonra konuyla ilgili soruların bulunduğu testlerden ve kaynak kitaplarda ödev verilir. Ödevler verilirken özenli davranılır. Öğrenciden derste işlenmeyen konuların sorularını yapması beklenmez. Ödevler derste işlenen konularda örneği derste çözülen sorulara paralel sorulardan oluşur. Bir sonraki derste öğretmen öğrencinin ödevlerini kontrolünü yapar yapamadığı soruları çözer. Bu aşama çok önemlidir çünkü; öğrenciler genelde iyi yaptıkları derslerde daha çok çalışmak ve çaba göstermek yapamadıkları derslerde de çalışmama eğilimindedirler. Bunun nedeni başarma isteğinin az olması değil yapamayacağına olan inancıdır.Halbuki eksiklerin tamamlanmasıyla konuların öğrenilerek pekiştirilmesi sağlanacak ve bunun ardından başarı kesinlikle gelecektir.