Matematik Ve Geometri

Matematik

Ünlü bilim adamı Albert Einstein; “Bana çözmem için bir soru sorulsa ve 1 saat süre tanınsa, tanınan sürenin 45 dakikasını soruyu okumaya ve anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolu geliştirmeye, kalan zamanı da çözmeye ayırırım.” diyor.

Çocukluğumuzdan beri öğrenme konusunda aldığımız bir çok öğüt de bu doğrultuda değil midir? Öğretmenlerimizin, “Çocuklar! Soruyu anlamak çözmenin yarısıdır.” sözü hâlâ kulaklarımızdadır. Kaldı ki Einstein bu oranı % 50’den % 75’e çıkartarak soruyu anlamanın önemini vurgulamıştır.

 

İşlem Kabiliyetim Az ve Konuları Anlayamıyorum

Nasıl ki alfabenin harflerini bilmeyen kişi okuyamaz, yazamazsa, matematiğin temel kurallarını bilmeyen öğrenci de matematik konularını anlayamaz. Onun için eksiğini belirle ve en temel konulardan başla çalışmaya.

 

İşlem Kabiliyetim İyi Fakat Konulara Yabancıyım

İşlemem kabiliyetinizin iyi olması, matematik konularını öğrenebileceğinizi gösterir. Çünkü bir binanın sağlamlığı, temelinin sağlam oluşuyla ölçülür. Sizin vakit geçirmeden yapmanız gereken şey, hiç bilmediğiniz konulardan değil de az bildiğiniz konulardan çalışmaya başlamanızdır. Eğer konuyu az çok biliyor ve konu üzerinde işlem yapabiliyorsanız, bu konuları tam anlamıyla öğrenmenizin yolu açıktır.

Bildiğin konulardan bilmediğin ve ya az bildiğin konulara doğru bağlantı kurmaya çalışın.

 

Konuları Anlıyorum Fakat işlem Kabiliyetim Az

Konuları anlayabilmeniz o konuyu öğrenmeye yeterli olduğunuzun göstergesidir. İşlem kabiliyetinizin az oluşu da çok soru çözmediğinizi belirtir. İşlem kabiliyetinizi geliştirmenin en güzel yöntemi bol soru çözmektir.

Az sorulu bir çalışmayla bol sorulu bir çalışmayı; az antrenman yapan bir sporcunun durumuyla çok antrenman yapan bir sporcunun durumunu kıyaslayarak anlayabilirsiniz.

 

İşlem Kabiliyetim İyi, Konuları Biliyorum Fakat Çok Yanlış Yapıyorum

Çok yanlış veya işlem hatası dikkatsizlik ve düzensizlikten dolayıdır. Dikkatinizi dağıtan olaylardan ve bilgilerden uzak durmaya çalışın ve Size tavsiyemiz, bir bilene gidin ve kalan günlerinizi nasıl değerlendirmeniz gerektiğini programlayın.

 

Matematiğim Mükemmel, Geliştirmek İstiyorum

Sistemli çalışmanız, çalışkan insanlarla yarış ortamlarında olmanız ve soru bankaları ile kendinizi geliştirebilirsiniz. Bol bol soru çözün, farklı kaynaklardan soru görmenizde fayda var.

 

Geometri

Geometri dersi, hem göze, hem de zihne hitap eden derslerdendir. Konularına karşı alışkanlık kazandıkça, soruları daha rahat çözecek ve çözdükçe zevk alacaksınız. Geometri dersine çalışmayı iki aşamada ele alabiliriz:

 

 • Konuları Öğrenme

Geometri konularını öğrenmede yardımcı olacak ve yol gösterecek bir rehbere ihtiyacınız olacaktır. Konuları sırasıyla inceleyip, özelliklerini yazarak tekrar ederseniz öğrenmeniz kolaylaşır. Konuların işlenişi sırasını dikkate alınız. Çünkü geometride bilgiler süreklilik gösterir. Konular birbiriyle yakından ilgilidir.

Verilen bilgileri pekiştirip bol bol çözümlü örnekleri inceleyiniz. Konuyu iyice öğrendiğinize kanaat getirdiğinizde test çözmeye başlayabilirsiniz. Yanlışlarınız varsa ilgili sorunun ilgili bilgi kısmına bir kez daha göz atınız.

 • Test Sorularını Çözme

 1. Soruda verilen bilgileri şekle doğru aktarabilmelisiniz.
 2. İstenen sonuca ulaşmak için şekildeki verileri sorgulamalısınız, “Ne için verilmiş?”, “Nasıl kullanabilirim?”, “Bu veri ne işe yarar?” gibi sorular sormalısınız. Bu arada zihninizde, o konunun bilgileri canlanacaktır.
 3. Ezberci olmadan, mantıklı bir şekilde ister denklem kurarak isterseniz ilgili bağıntılardan istifade ederek problemi formül ize etmelisiniz.
 4. Doğru işlemler ve sadeleştirmeler yaparak sonuca ulaştığınız dan emin olmalısınız. Bütün bunlara rağmen her soruyu çözemeye bilirsiniz.
 5. Çözemediğiniz soruları çözmek için ders öğretmenine müracaat ediniz.

 

Matematik Dersinde Başarılı Olmak İçin:

 1. Dersi öğretmeninizden dinlemeden önce ön hazırlık çalışması yapınız.
 2. Dersi dikkatli dinleyiniz ve düzenli not tutunuz.
 3. Derste anlatılanları aynı gün tekrar ediniz.
 4. Konuyu anladıktan sonra örnek soru çözümüne geçiniz.
 5. Konuyla ilgili çözemediğiniz soru sayısı bir hayli fazla ise aynı konuyu tekrar çalışınız.
 6. Soruları çözerken soru kökünde verilenleri ve sizden istenenleri belirleyiniz.

 

Matematik ve Geometri bol tekrar ve bol soru çözerek öğrenilir

Sınavlarda Matematiği yapabilmenin şartı bol tekrar ve bol sorudur.